ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20.09.2018

Δήλωση Αφροδίτης Σταμπουλή

 
   

Δελτίο Τύπου
Δήλωση Αφροδίτης Σταμπουλή
 
Σέρρες, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Συνεχίζεται η προσπάθεια δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων για το ρόλο και τους σκοπούς της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ή Υπερταμείο), ύστερα από την απόφαση μεταβίβασης στη  θυγατρική της, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), 10.119 ακινήτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων κάποια που δεν προσφέρονται για εμπορική εκμετάλλευση υπό καμία έννοια. Η ΕΕΣΥΠ είναι Α.Ε. με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο, (και όχι βέβαια τους δανειστές), και είναι σχετικά απλό να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του ν. 4389/2016 που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία της.
Διαβάζοντας στο αρ.196 παρ.4  «Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις: α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,    β. περιοχές Ramsar,    γ. περιοχές Natura,     δ. αρχαιολογικοί χώροι,        ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις,    και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής», αρκεί να ρίξει μια ματιά κανείς στον αστικό κώδικα στο άρθρο 966 με τίτλο «Πράγματα εκτός συναλλαγής» το οποίο ορίζει ότι: «Πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών» και στο άρθρο 967 με τίτλο Κοινόχρηστα ,το οποίο ορίζει πως «Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους».
Είναι απλό επίσης να διαβάσει κανείς την  Υπουργική Απόφαση της 19/6/2018, η οποία, για να εξασφαλιστεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση η εφαρμογή της νομοθεσίας όχι μόνο για τα «Πράγματα εκτός συναλλαγής» αλλά και για τα νομίμως διακατεχόμενα, αναφέρει στα άρθρα 2 και 3: «2. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή, γενικά, η μεταβίβαση τους είναι αντίθετη στις κείμενες διατάξεις. 3. Πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης καθενός ακινήτου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με την καταχώριση αυτής στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο, κατά περίπτωση, ερευνάται αν υπάρχει προστατευόμενη, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, διακατοχή. Σε καταφατική περίπτωση, της μεταβίβασης στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. προηγείται η εξέταση και οριστική κρίση επί του εκκρεμούς αιτήματος μεταβίβασης στον διακάτοχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Όσο αφορά τους σκοπούς της ΕΕΣΥΠ το Στρατηγικό της Σχέδιο (Ιανουάριος 2018) είναι σαφές:                « Αποστολή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι η δημιουργία και η διασφάλιση δημόσιας αξίας σε οικονομικούς (επιχειρησιακούς, αναπτυξιακούς και στρατηγικούς) και κοινωνικούς όρους, με βιώσιμο τρόπο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.»  Ενώ πιο συγκεκριμένα για  την ΕΤΑΔ αναφέρει:  « η ΕΤΑΔ θα πραγματοποιήσει στρατηγικές και επιχειρηματικές δράσεις για την καταγραφή, εξυγίανση και ωρίμανση ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του δημοσίου που ανήκουν πλέον στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ, αλλά και θα ενισχύσει τα έσοδα από την διαχείριση και αξιοποίηση κατηγοριών ώριμων ακινήτων. Παράλληλα, η ΕΤΑΔ θα συμβάλει, μέσω της αξιοποίησης των ακινήτων της, στην αναπτυξιακή προοπτική - ειδικά σε κλάδους όπως ο τουρισμός, τα logistics, η αγροτική οικονομία, κ.α. ή/και μέσα από δομές και διαδικασίες που θα ενισχύσουν και θα προσελκύσουν κεφάλαια και επενδύσεις».  
Τα αποκομιζόμενα με τέτοιες διαδικασίες κέρδη «θα κατευθύνονται κατά 50% προς την αποπληρωμή του χρέους, ενώ από τα υπόλοιπα κέρδη, ένα μέρος θα αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο για να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σύμφωνα με την παρ.3 του αρ. 200 του Ν.4389/2016 και ένα άλλο μέρος θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΕΣΥΠ για επενδύσεις σύμφωνα με την παρ.2 αρ. 200 του Ν.4389/2016». Από πουθενά δεν προκύπτει σύσταση ενέχυρου ή εγγραφή υποθήκης ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας στα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ΕΕΣΥΠ η τις θυγατρικές της.
Ασφαλώς ο καθένας/μια μπορεί να πλειοδοτεί σε καχυποψία αποδίδοντας σκοτεινές προθέσεις στην κυβέρνηση, πόσο πείθει, όμως, όταν αυτή η κυβέρνηση μέσα σε τρεισήμισυ χρόνια πέτυχε:
1. Ελάφρυνση του χρέους με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα ανερχόμενη, προοπτικά, στο 55% του ΑΕΠ, με ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης ως το 2030 στο 9% του ΑΕΠ και κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών ως το 2022 .
2. Μείωση της  ανεργίας στο 19,1% από 27% το 2014  με δημιουργία 320.000 νέων θέσεων εργασίας το 2015-2017 έως το πρώτο οκτάμηνο του ’18, από τις οποίες οι 69% πλήρους απασχόλησης, με έλεγχο και καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, με επίτευξη πλεονασμάτων στη θέση των ελλειμμάτων του ΕΦΚΑ, με επαναφορά της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ενώ επίκειται αύξηση του κατώτατου  και κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
3. Υπερπλεόνασμα χωρίς μείωση κοινωνικών δαπανών ή αύξηση φορολογίας, αλλά χάρη στη μείωση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, και με επιστροφή μέρους του στην κοινωνία: Ενδεικτικά, αύξηση από 650εκατ. ευρώ σε 910εκατ. ευρώ των οικογενειακών επιδομάτων (900.000 οικογένειες) και σε 167εκατ. ευρώ (+30%) των κονδυλίων για 126.000 θέσεις σε δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, 152.000 ζεστά σχολικά γεύματα καθημερινά στα σχολεία, μέτρο που θα διευρυνθεί περαιτέρω.  
4. Έξι συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης με ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ 3,9% για το 2ο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017, με αύξηση των εξαγωγών κατά 7,9% , των εγχώριων επενδύσεων κατά 9,6% και των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 27,6% για το αντίστοιχο διάστημα.
5. Εφαρμογή μέτρων όπως  ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών  και οι 120 δόσεις για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διευκόλυνση των οφειλετών, ενώ έχει εξαγγελθεί μείωση του ΕΝΦΙΑ από 10% μεσοσταθμικά και έως 30% για τις χαμηλές περιουσίες το 2019 και το 2020 20% μεσοσταθμικά και έως 50% για τις μικρές και μεσαίες περιουσίες. 
Δεν θριαμβολογεί κανείς, αλλά μάλλον δεν πρόκειται για το δρόμο προς την κόλαση και αυτό το γνωρίζουν όσοι/ες  βίωσαν βαρύτερα τις συνέπειες της κρίσης. Αδυνατούν να το παραδεχθούν όσοι/ες το αντιπολιτευτικό τους μένος τους έχει κάνει να πάρουν διαζύγιο από την πραγματικότητα.   
Υ.Γ. Συνειδητά αποφεύχθηκε το ειρωνικό ύφος, οι οξείες εκφράσεις, η προσωπική επίθεση. Δεν γίνεται αναφορά π.χ. σε κες και κους της «Λαϊκής» Ενότητας, διότι κάποιοι/ες αντιλαμβανόμαστε ότι το να σεβόμαστε τους ανθρώπους, με τους οποίους κάποτε συμπορευτήκαμε, το χρωστάμε πρώτα στον εαυτό μας.
 
 
Αφροδίτη Σταμπουλή
Βουλεύτρια Σερρών ΣΥΡΙΖΑ

Συνεντεύξεις

31.03.2019

Πατριδοκαπηλία προς μικροκομματική εκμετάλλευση

Εκπροσωπώντας μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, στην επίλυση ποιων προβλημάτων θεωρείτε ότι έγιναν βήματα τα τελευταία χρόνια;
Η κυβέρνηση για να ενισχύσει την ύπαιθρο και να βοηθήσει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, στήριξε το πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2016. Ενώ εξαντλήθηκαν τα κονδύλια (μαζί με την υπερδέσμευση), το ΥΠΑΑΤ φρόντισε και εξασφάλισε επιπλέον κονδύλια και ενέταξε όλους του επιλαχόντες της επικράτειας στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπήρχαν 667 επιλαχόντες, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν. Μόνο γι’ αυτούς εξασφαλίστηκαν πάνω από 12 εκ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, ενώ στο νομό Σερρών εντάχθηκαν επιπλέον 137 επιλαχόντες, αυξάνοντας τον αριθμό των τελικών δικαιούχων στους 724 για το νομό. 

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Διον.Σολωμού 14
Σέρρες 62100
Εmail [email protected]  [email protected]
Tηλ. 23210-22450  , 2103709415-16