ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

13.07.2016

Παράταση ισχύος της διάταξης για την χορήγηση αναπηρικής σύνταξης και προνοιακών επιδομάτων λόγω αναπηρίας στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση


 
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ.  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της διάταξης για την χορήγηση αναπηρικής σύνταξης και προνοιακών επιδομάτων λόγω αναπηρίας στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση
 
Το άρθρο 55 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» το οποίο τροποποίησε το άρθρο 66 του Ν.4144/2013 (όπως αυτό  ίσχυε) προβλέπει ότι:  «Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%....  
Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, (ενδεικτικά: προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία, (ενδεικτικά: συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λήγει στις 30.6.2016».
 
Στην Α.Π. Φ.80000/οικ.9981/411/21.3.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «Γνωστοποίησης διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33, Α΄)» αναφέρεται ότι στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας εφόσον αθροιστικά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μεταξύ των οποίων και όταν το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 30.6.2016 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι: «…γ) τα οικονομικά αποτελέσματα από την κοινοποιούμενη ρύθμιση λήγουν: i) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, ii) είτε πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης»
Παράλληλα με την Α.Π. Σ70/19/ 22.3.2016 Εγκύκλιο 7 του ΙΚΑ «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4369/2016 περί παράτασης χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.» σχετικά με τα υπαγόμενα στην ρύθμιση πρόσωπα ορίζεται ότι «Πρόκειται για συνταξιούχους και επιδοματούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε ή λήγει μέχρι και τις 30.6.2016 (μηχανογραφική λήξη: 7/2016), εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. – χωρίς υπαιτιότητά τους – για την παράταση χορήγησης της παροχής».
Ενώ αναφορικά με τις παροχές προβλέπεται ότι «Η διάταξη παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες. Κατά το διάστημα αυτό παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων».
Επειδή με τις διατάξεις του αρ. 55 του Ν. 4369/2016 το δικαίωμα συνταξιοδότησης των ατόμων με αναπηρία στις περιπτώσεις λήξης αυτού και εφόσον εκκρεμούσε στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, παρατάθηκε για ένα εξάμηνο και μέχρι 30.6.2016 αλλά η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, έχει λήξει
Επειδή η εφαρμογή της ρύθμισης αφορά σε όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας και σε συντάξεις με αιτία την αναπηρία, που αποτελούν εισοδήματα βιοπορισμού για τους δικαιούχους
Επειδή η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων προβάλλει περισσότερο επιτακτική από ποτέ στην σημερινή δυσμενή συγκυρία
     
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
  • Προτίθεται να προχωρήσει σε παράταση ισχύος της διάταξης για την χορήγηση της αναπηρικής σύνταξης και των προνοιακών επιδομάτων, στους δικαιούχους που λήγει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ενόσω εκκρεμεί ιατρική κρίση στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.;
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
 
Αντωνίου Χρήστος
 
Βαρδάκης Σωκράτης
 
Βέττας Δημήτριος
 
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)
 
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
 
Δέδες Ιωάννης
 
Ηγουμενίδης Νικόλαος
 
Θεωνάς Ιωάννης
 
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν
 
Καραγιάννης Ιωάννης
 
Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)
 
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
 
Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα
 
Μιχαηλίδης Ανδρέας
 
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
 
Μπαλαούρας Γεράσιμος
 
Μπαλλής Συμεών
 
Ντζιμάνης Γεώργιος
 
Παπανάτσιου Αικατερίνη
 
Παπαφιλίππου Γεώργιος
 
Παραστατίδης Θεόδωρος
 
Πρατσόλης Αναστάσιος
 
Ρίζος Δημήτριος
 
Σαρακιώτης Ιωάννης
 
Σιμορέλης Χρήστος
 
Σκούφα Ελισσάβετ
 
Σταμπουλή Αφροδίτη
 
Στέφος Ιωάννης
 
Στογιαννίδης Γρηγόριος
 
Τελιγιορίδου Ολυμπία
 
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 
 

Συνεντεύξεις

31.03.2019

Πατριδοκαπηλία προς μικροκομματική εκμετάλλευση

Εκπροσωπώντας μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, στην επίλυση ποιων προβλημάτων θεωρείτε ότι έγιναν βήματα τα τελευταία χρόνια;
Η κυβέρνηση για να ενισχύσει την ύπαιθρο και να βοηθήσει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, στήριξε το πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2016. Ενώ εξαντλήθηκαν τα κονδύλια (μαζί με την υπερδέσμευση), το ΥΠΑΑΤ φρόντισε και εξασφάλισε επιπλέον κονδύλια και ενέταξε όλους του επιλαχόντες της επικράτειας στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπήρχαν 667 επιλαχόντες, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν. Μόνο γι’ αυτούς εξασφαλίστηκαν πάνω από 12 εκ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, ενώ στο νομό Σερρών εντάχθηκαν επιπλέον 137 επιλαχόντες, αυξάνοντας τον αριθμό των τελικών δικαιούχων στους 724 για το νομό. 

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Διον.Σολωμού 14
Σέρρες 62100
Εmail [email protected]  [email protected]
Tηλ. 23210-22450  , 2103709415-16