ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.12.2015

Αδιόριστοι επιτυχόντες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2015
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οικονομικών
Θέμα: Αδιόριστοι επιτυχόντες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
Κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεσή του, το ΝΣΚ αναφέρει ως χρονίζον ζήτημα την ανάγκη κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, οι οποίες στην ετήσια έκθεση του 2014 (σελ. 104) ανέρχονταν σε σαράντα δύο (42), την ίδια στιγμή που αυξάνεται ο όγκος των εργασιών του ΝΣΚ με βάση τα νέα καθήκοντα που ανατίθενται στο σώμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις των αρ. 13, 16 του Ν. 3900/2010, αρ. 146Β του Ν. 4057/2012, αρ. 15 του Ν. 4013/2011, αρ. 35 του Ν. 4030/2011, αρ. 18 του Ν. 3889/2010, αρ. 10 του Ν. 4229/2014).
Ο τελευταίος διαγωνισμός για το διορισμό και την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκηρύχθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 158/15-5-2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 668/Γ/21-6-2013). Πέτυχαν στο διαγωνισμό εξήντα τρεις (63) υποψήφιοι σύμφωνα με το δημοσιευθέντα στο ΦΕΚ 222/Γ/24-2-2014 πίνακα επιτυχόντων. Από τον πίνακα αυτό μέχρι στιγμής απομένουν ακόμα 26 αδιόριστοι επιτυχόντες.
Το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β ΠΔ 238/2003 προβλέπει ρητώς ότι θέσεις που κενώνονται ή συνιστώνται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του πίνακα των επιτυχόντων καλύπτονται από τον πίνακα με τη σειρά της εγγραφής τους.Nα σημειωθεί ότι η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων παρατάθηκε για ένα ακόμα έτος δυνάμει του άρ. 23 Ν.4321/2015 (Α ́ 32), όπως τροποποιήθηκε από το άρ. 26 του Ν. 4325/2015 (Α' 47) και λήγει στις 31.12.2015. Οι ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις δικαστικών πληρεξουσίων ΝΣΚ επαρκούν για τον άμεσο διορισμό όλων των επιτυχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό και απομένουν και επιπλέον κενά. Επομένως το αίτημα των 26 εναπομεινάντων υποψηφίων για διορισμό είναι νόμιμο και εφικτό.
Επειδή η αύξηση κατά την τελευταία πενταετία των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών, σε συνδυασμό με την ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, συνεπάγεται την ανάγκη για ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και, ως εκ τούτου, αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του ίδιου του ΝΣΚ, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη βέλτιστη δυνατή εκπροσώπηση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,

Επειδή στις 31.12.2015 εκπνέει η παράταση της ισχύος του πίνακα όπως προβλέφθηκε από το άρ. 23 Ν.4321/2015 (Α ́32), όπως τροποποιήθηκε από το άρ. 26 του Ν. 4325/2015 (Α'47),Ερωτώνται οι κ.Υπουργοί:
Ποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει, προκειμένου να καλυφθεί σύντομα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των 42 κενών οργανικών θέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους;
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διορισμού μέχρι την 31.12.2015 (ημερομηνία λήξης της ισχύουσας παράτασης του πίνακα), θα προβλεφθεί με άμεση νομοθετική παρέμβαση η παράταση της ισχύος του πίνακα επιτυχόντων των δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Καββαδία Αννέτα

Αυλωνίτου Ελένη

Βαρδάκης Σωκράτης

Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη

Ηγουμενίδης Νίκος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Γιάννης

Ιγγλέζη Κατερίνα

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κατριβάνου Βασιλική

Καφαντάρη Χαρά

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Λάππας Σπύρος

Λιβανίου  Ζωή

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπάρκας Κώστας

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Παυλίδης Κώστας

Πρατσόλης Αναστάσιος

Ρίζος Δημήτριος

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σκουρολιάκος Πάνος

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στέφος Γιάννης

Τζούφη  Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίρκας Βασίλης

Τσόγκας Γιώργος

Χριστοδουλοπούλου Αναστασία.
 

Συνεντεύξεις

31.03.2019

Πατριδοκαπηλία προς μικροκομματική εκμετάλλευση

Εκπροσωπώντας μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, στην επίλυση ποιων προβλημάτων θεωρείτε ότι έγιναν βήματα τα τελευταία χρόνια;
Η κυβέρνηση για να ενισχύσει την ύπαιθρο και να βοηθήσει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, στήριξε το πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2016. Ενώ εξαντλήθηκαν τα κονδύλια (μαζί με την υπερδέσμευση), το ΥΠΑΑΤ φρόντισε και εξασφάλισε επιπλέον κονδύλια και ενέταξε όλους του επιλαχόντες της επικράτειας στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπήρχαν 667 επιλαχόντες, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν. Μόνο γι’ αυτούς εξασφαλίστηκαν πάνω από 12 εκ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, ενώ στο νομό Σερρών εντάχθηκαν επιπλέον 137 επιλαχόντες, αυξάνοντας τον αριθμό των τελικών δικαιούχων στους 724 για το νομό. 

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Διον.Σολωμού 14
Σέρρες 62100
Εmail [email protected]  [email protected]
Tηλ. 23210-22450  , 2103709415-16